زن بودن

زن بودن کار مشکلی است، مجبوری مانند یک بانو رفتار کنی، همانند یک مرد کار کنی، مشابه یک دختر جوان به نظر برسی، و مانند یک خانم مسن فکر کنی. این هنر است و هنرمند می خواهد. و من بدون آگاهی از این ها پا به این عرصه گذاشتم. تنهایم نگذارید.

/ 4 نظر / 17 بازدید
بیقرار

حکمت همیشه حکمت نیست... بعضی وقتا هم همته...

السا

برات آرزوی شادی و خوشبختی میکنم

آذر

واقعا مشکله.من که فکر میکردم فقط دومیش باشه کافیه!یعنی فقط یک دختر جوان بنظر برسیم!زیبا و..