عروسی5

در این بین با توجه به اینکه دیگه تقریبا به هر کی می خواستیم کارت بدیم و دعوتش کنیم کارت داده بودیم. زنه بیشتر شاکی شده بود و دائم به همه می گفت بهشون بگین ما رو دعوت کننتعجب. اگه دعوت نکنن من اون عروسی رو به آتیش میکشمعصبانی. میام جلو فامیل های پدری الین میگم سوژه زن داشته و بچه دارهزبان. خلاصه ازون جا که این یه بی آبرو و دیوانه به تمام معناست مادربزرگ و دایی هام میترسیدن آبروریزی کنه و تماس پشت تماس به مامانم که این رو دعوت کنینعصبانی. مامانم هم میگفت من دیگه نه میتونم به الین حرفی بزنم نه پدرشمشغول تلفن.

این شد که یه شب داییم اومد خونمون، گفتم اگه آسمون به زمین بیاد من این رو دعوت نمیکنمعصبانی. تازه اگه سرسوزنی می خواستم دعوتش کنم حالا که تهدید کرده دیگه عمرا دعوتش کنممشغول تلفن. گفت زشته سارا نباشه زنه نباشهتعجب. گفت من از طرف خودم دعوت میکنم. داییت هستم حق دارم یه مهمون دعوت کنممنتظر. گفتم دعوت کنین اما اگر بیام ببینم اینا هستن میرم و دیگه تو مجلس نمیاممشغول تلفن. گفتم خودتون میدونید من اگه حرفی بزنم عمل میکنم. فردا روز مجلس خراب شد مقصر شماییدعصبانی. بعدش عزیزم اومد اون داییم اومد. اما گفتم هرگز. بابام و داداشام هم اصلا نمی خواستن اینا باشنزبان. مامان هم که دیگه کاری به کار اونا نداشت. خلاصه اینکه به همه فهموندیم ما اونا رو دعوت بکن نیستیماوه. البته داییم پیش پ.ش و م.ش هم رفت اما اونا هم گفتن نه. اما گفتن سارا عروسمونه با شوهرش بیاد. اونا اون زمان قهر بودن. کلا سارا و شوهرش 6 ماه هم با هم نبودندل شکسته. الان حدودا 3 ساله عقدن. سارا داره مهریه اش رو هم میگیرهنگران.

این تا اینجا حالا ازین به بعد. . .

/ 5 نظر / 27 بازدید
sogand

بهشون بگین مارو دعوت کنن[قهقهه] بدبخت عقده ای!!! ینی خانواده بابات نمیدونن زن داشته هنوزم؟؟؟؟

خانوم دات

الین جان یه سوال بزرگ دارم چرا بین موندن و رفتن دو دلی؟؟؟راهت مشخصه از کسایی که ارزشتو نمیدونن جدا شو و مطمئن باش با کسانی زندگی خواهی کرد که قدرتو بدونن چک سفید امضا میخوای؟چرا میگی زنی دول دل هستی...میگی خواهر نداری من خواهرت اگر بودم یه ساعتشم نمیزاشتم با این ادمها که ازشون حرف میزنی هم صحبت بشی..مطمئن باش

me

چرا انقدر خانواده ازش طرفداری میکنن؟؟مامان بزرگ خاله دایی....

sh

بببخشید من درست فهمیدم.. دختر خاله تون که جاری تون هست.. بچه مدرسه ای هستش؟ سه ساله عقد هستن و تو عقد دارن جدا میشن.؟ [سوال]