سلام دوستای خوبم. اوضاع مثل همیشه. سکوت و سکوت و سکوت. با این تفاوت که دیگه کنار هم حتی غذا هم نمی خوریم البته من اصلا غذا درست نمیکنمشیطان. با هم تی وی هم نمیبینیم. البته باید بگم از اوضاع ناراحت نیستم زیاد. درس و دانشگاه هم شروع شده. شدیدا وقت کم میارموقت تمام. فهمیدم خیلی از هم کلاسی هام یه فوق لیسانس دارن و این دومی هست دارن می خوننتشویق. و منم دارم تمام تلاشم رو می کنم تا بتونم واسه دکترا بورس بگیرم از دانشگاه خودمونمتفکر. البته من در برابر کسایی که دارن واسه گرفتن بورس تلاش می کنن سوسکم. اما کی گفته سوسک ها نمی تونن بورس بگیرنزبان