سلام دوستان دارم میرم دادسرا. بابا داره میاد دنبالم. به حامی گفتم. آخرش نفهمیدم ازم شکایت کرده یا نه. اما چون قاضی (خانم بازپرس. تو مرحله بازپرسیه هنوز) به بابا گفته من برم میرم. در ضمن حامی انقدر اونجا چرند گفته و داد و بیداد کرده قاضی باهاش بد شده و گفت حیف امروز اینجا شلوغه وگرنه یه پرونده ای برات درست می کردم تا یادت بمونه اینجا کجاست. اول قرار بود ساعت 2 بیاد. اما گویا الان می خواد بیاد. تا وقتی من میرم پیش قاضی بیاد و با حرف هاش تحریکم کنه. برام دعا کنید تا عصبانی نشم. وکیلم دادگاه داره نمی تونه بیاد اما گفته چی بگم و چی کار کنم. برام دعا کنید. ضمنا پرونده شکایتی که در مورد مزاحمت مطرح کرده رد شده.(شکایت کرده بوده پدر و مادرم اومدن خونه ما(خونه من و حامی) و ایجاد مزاحمت کردن) قاضی گفته خونه دخترشون بوده. مزاحمت چیه؟  دعا و انرژی  مثبت یادتون نره.