من متولد ماهی هستم که دودلی و عدم ثبات از مشخصه های بارزشونه..... مثلا روزهای اولی که اومده بودم شمال خونه خودمون می خواستم فوری همه چیز تموم بشه و جدا بشم با این که دلم با جدایی نبود و از ته دلم راضی نبودم. اما خوب عقلم می گفت این زندگی بی فایده است. اما حالا بازم موندم تو شک و تردید. یه کمی هم بی انگیزه شدم. من تو بدترین اوضاع دلم خوش بود درسم. هرچی بیشتر ناراحت بودم بیشتر درس می خوندم و واسه پروژه هام تلاش میکردم. اما الان بی انگیزه شدم و حال و حوصله ندارم. 15 شهریورم ترم جدید شروع میشه. خدایا کمکم کن. خدایا عاشقتم.