دوستای خوب و مهربونم سلام. دلم براتون تنگ شده. واسه نوشتن و درد ودل کردن هم همین. اما اصلا فرصت نمیشه. آخه امتحان دارم. 4شنبه. یه امتحان مهم و سخت دارم. برام دعا کنید خوب بدمش. خانوم معلمون هم سخت گیره شدیدکلافه

*دختر قوی تو هم خانم معلم شدی تو دانشگاه مبادا به دانشجوها گیر بدیا. قهر میکنم باهاتزبان